Free Udemy Course


Chắc bạn không còn lạ lẫm gì với Udemy, một trang web chuyên cung cấp các khóa học chất lượng, nhưng thường thì phải trả phí hơi cao.

Ở đây mình sẽ thường xuyên cập nhật những khóa học được miễn phí, để cho các bạn mua với giá 0 Trump nhé 🙂

Update 20-04-2017

https://www.udemy.com/forex-education-school-pforex/?pmtag=PRA1L202&siteID=yLOMScnuF_U-tiDHdy4nlsrZdooUoxrRDg&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/creating-5-web-development-projects-in-html5-and-css3/?couponCode=FREEFORLIFE&siteID=yLOMScnuF_U-XRq7Z_oLH3pT6CXC_yVk1Q&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/deep-learning-aiception-your-smarter-apps-biz-in-5-minutes/?siteID=yLOMScnuF_U-MoHF2XpcQ0RvZQQpPQwGSQ&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/mba-business-tools-that-get-results-free-workbooks-included/?couponCode=FREE55000&siteID=yLOMScnuF_U-WpCgVIB4eBAumW8ihO6NCg&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/wordpress-seo-eigene-blog-webseite-in-45-min-no-coding/?couponCode=WORPDRESSFREENOW&siteID=yLOMScnuF_U-uypN7Q.352t1v86kUh8ouQ&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/es6-in-depth/?couponCode=GOHACKERS&siteID=yLOMScnuF_U-ykyUWo_T.k.otuNkzgcA0w&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/create-a-logo-and-images-that-support-your-brand/?couponCode=FREE2BUY&siteID=yLOMScnuF_U-miceMkm2blt3yTMog_GpgQ&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/marketing-psychology-how-to-become-a-master-of-influence/?couponCode=FIRSTCOME&siteID=yLOMScnuF_U-NGGHMhqxvp3ZJm6AnbPJcA&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/ios-10-bootcamp-swift-objective-c-tutorial/?couponCode=IOSCOURSE&siteID=yLOMScnuF_U-uo5MwIrb_YDrqScu2xFF3g&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/the-complete-shopify-aliexpress-dropship-course/?siteID=yLOMScnuF_U-gtFeK8wLuUTq5W8_rBNfVw&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/business-development-strategy-startups/?couponCode=FB—4&siteID=yLOMScnuF_U-XvZlTQg66YJbk7oRfNRnJg&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/hollywood-film-television-video-directing-filmmaker/?couponCode=LAUNCHFREE&siteID=yLOMScnuF_U-9uDhTh1p1jNX6Wh7DvSXTA&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/the-complete-app-design-course-ux-and-ui-design/?siteID=yLOMScnuF_U-AOayNEDp_1CK_ZnOCHwx.g&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/learn-digital-painting-to-make-cell-shaded-concept-art/?couponCode=FREEINSTRUCT&siteID=yLOMScnuF_U-B94KCpkZE6qHmKYrPIt5NQ&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/vue-web-apps/?couponCode=GOHACKERS&siteID=yLOMScnuF_U-HrNdgAuSPHp5mKoeWW5yUw&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/aftereffects-lower-thirds-titles/?couponCode=AEFREE3&siteID=yLOMScnuF_U-QhEm2bTBWoIUCtlgeS0_FQ&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/backgrounds-and-assets-for-animation-with-no-drawing-skills/?siteID=yLOMScnuF_U-L_eEG5pabEKV6UcsPxvRfQ&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/pass-network/?couponCode=FREECOUPONNETWORK&siteID=yLOMScnuF_U-GisM7Aw3x6zo7PST6pevrw&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/local-server/?couponCode=HOSTFREE&siteID=yLOMScnuF_U-5K15ascA8.wa5VNlAfsthg&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/learn-3ds-max-tutorial-for-beginners-in-urdu-hindi/?siteID=yLOMScnuF_U-be4Ks95695Zs_EuZxRh86w&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

 

Update 14-04-2017

https://www.udemy.com/how-to-program-your-own-breakout-game-using-visual-csharp/?couponCode=BREAKOUTIS4FREE&pmtag=PRA1L202&siteID=yLOMScnuF_U-ElAMMwZ8VJa2WdBq3nRQ0Q&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/tic-tac-toe-sfml/?couponCode=SFMLTTT-CFREE4&siteID=yLOMScnuF_U-g6S3NmddtLcKyswfREm3rw&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/createanapp/?pmtag=PRA1L202&siteID=yLOMScnuF_U-QxvAovIGnCpEDAJH49GuRQ&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/build-responsive-website-using-html5-css3-js-and-bootstrap/?couponCode=NWYF2017&siteID=yLOMScnuF_U-i6LOaf4vMB97T2IXeLOPpg&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/javascript-learn-javascript-essentials-and-build-project/?couponCode=NEWBBHF&siteID=yLOMScnuF_U-Nr6Faq4.THLNXJxRgOSnOw&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/javascript-course-for-beginners/?couponCode=FREEJSFB&pmtag=PRA1L202&siteID=yLOMScnuF_U-_4aGqpOiOFKOlZTbX2f5rw&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/ultimate-sql-and-database-concepts/?couponCode=50COUPONSONLY&pmtag=PRA1L202&siteID=yLOMScnuF_U-0yHv9SJiCimTnAdP.JwUhA&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/balanced-scorecard-master-your-data-driven-performance/?couponCode=FACEBOOK1&pmtag=PRA1L202&siteID=yLOMScnuF_U-lrpz.y1dTjO4Ck5MH2lJ2g&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/wordpress-seo-tutorial-one-hour/?pmtag=PRA1L202&siteID=yLOMScnuF_U-YRHzlwxXUtbK2PYJkK19TA&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU


https://www.udemy.com/learn-professional-pixel-art-animation-for-games/?couponCode=FREECOURSE&siteID=yLOMScnuF_U-WIzzYREHJ2t26fQMCvDcpw&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

 

https://www.udemy.com/the-complete-spine-game-rigging-animation-course/?couponCode=DISCOUNTSPINEFREE&pmtag=GDC202&siteID=yLOMScnuF_U-otqd0vxIOJxPlj52.C4wGA&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/create-quick-professional-2d-game-backgrounds-in-photoshop/?couponCode=FREECOURSE&siteID=yLOMScnuF_U-edgYSXMG2EbSN1uNUfntGA&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/the-ultimate-drawing-course-beginner-to-advanced/learn/v4/overview

https://www.udemy.com/learn-professional-2d-game-asset-graphic-design-in-photoshop/learn/v4/overview

https://www.udemy.com/the-ultimate-2d-game-character-design-animation-course/?couponCode=FREEVER101&siteID=yLOMScnuF_U-hEnyd8Srcmoy_CV29T8AqQ&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

https://www.udemy.com/learn-2d-game-special-effect-animation-in-photoshop/?couponCode=FREECODE&siteID=yLOMScnuF_U-h9po154egIkjm1xsvQkaBw&LSNPUBID=yLOMScnuF%2FU

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s